Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wyksztacenia i kompetencji w regionach”,
Dziaanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjnoci i jakoci szkolnictwa zawodowego”

Okres realizacji projektu: 01.02.2014 - 20.08.2015

Cel gówny projektu:
Podniesienie jakoci ksztacenia zawodowego w Gostyniskim Centrum Edukacyjnym oraz Zespole Szkó im. Marii Skodowskiej-Curie w Gostyninie poprzez wdroenie programu rozwojowego obejmujcego m.in.dodatkowe wsparcie pozalekcyjne, w tym ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, poradnictwo edukacyjno-zawodowe oraz wspóprac szkó z przedsibiorstwami, suce podniesieniu zdolnoci 70 uczniów (min. 40% dziewczt) do przyszego zatrudnienia
Czytaj dalej
 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, Priorytet IX, Dziaanie 9.2 "Podniesienie atrakcyjnoci i jakoci szkolnictwa zawodowego"

Okres realizacji projektu: 01.01.2014 r. do 30.06.2015 r.

Zasadnicza Szkoa Zawodowa nr 6 w Pocku w partnerstwie z Zakadem Doskonalenia Zawodowego w Pocku realizuje Projekt "Akademia aktywnoci" wspófinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego.

Celem projektu jest podniesienie jakoci i wzmocnienie atrakcyjnoci ksztacenia zawodowego, a przez to zwikszenie zdolnoci uczniów i uczennic do
przyszego zatrudnienia. Projektem objtych zostanie 80 uczniów i uczennic z terenu miasta Pocka.


 

UDZIA W PROJEKCIE JEST CAKOWICIE BEZPATNY!

Przy realizacji ww. projektu zachowana bdzie zasada równoci szans pci.
 

INFORMACJE O PROJEKCIE

Lider projektu:
Zasadnicza Szkoa Zawodowa Nr 6
09-402 Pock, ul. Lasockiego 14
www.sosw2plock.com

Partner projektu:
Zakad Doskonalenia Zawodowego w Pocku
ul. Uaska 1
09-402 Pock
tel.fax 24 264 22 77, 24 268 94 40
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 


Projekt „Szkoa wikszych moliwoci” by wspófinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego.

Czowiek - najlepsza inwestycja.

Czytaj dalej
 
Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Projekt ,,Doskonalenie zawodowe nauczycieli”
wspófinansowany ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego
Czowiek-najlepsza inwestycja

Informacje o projekcie:
Priorytet: IX. Rozwój wyksztacenia i kompetencji w regionach
Dziaanie: 9. 4.Rozwój pracowników i przedsibiorstw w regionie
Okres realizacji projektu: 01.09.2013 - 31.08.2014
 
Biuro projektu:
Centrum Doskonalenia Nauczycieli  w Kutnie Zakadu Doskonalenia Zawodowego w Pocku
ul. Wyszyskiego 11,  99-300 Kutno 
tel./fax.  24/254-49-59, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 
Cel gówny projektu:
Celem gównym projektu jest dostosowanie kwalifikacji i umiejtnoci 100 nauczycieli/ek
z województwa ódzkiego (80 kobiet i 20 mczyzn) prowadzcych ksztacenie zawodowe
i nauczycieli/ek z obszarów wiejskich do wymogów zwizanych z kierunkiem rozwoju regionu
i zmieniajcej si sytuacji w owiacie w okresie IX.2013-VIII.2014.
 
Cele szczegóowe projektu :
 • podniesienie o 100% kwalifikacji i umiejtnoci 100 nauczycieli/ek prowadzcych ksztacenie zawodowe i nauczycieli/ek z obszarów wiejskich poprzez udzia w kursach doskonalcych w okresie X.2013-VII.2014;
 • zwikszenie o 100% dostpu do kompleksowej oferty edukacyjnej 100 nauczycielom/kom prowadzcym ksztacenie zawodowe i nauczycielom/kom z obszarów wiejskich poprzez przeprowadzenie cyklu szkole koczcych si uzyskaniem zawiadcze potwierdzajcych nabyte kwalifikacje w okresie X.2013-VII.2014;
 • podwyszenie o 100% kwalifikacji 100 nauczycieli/ek prowadzcych ksztacenie zawodowe i nauczycieli/ek z obszarów wiejskich  w kierunku rozwijania kompetencji kluczowych uczniów poprzez przeprowadzenie cyklu szkole w okresie X.2013-VII.2014;
 • podwyszenie o 100% kwalifikacji 100 nauczycieli/ek prowadzcych ksztacenie zawodowe i nauczycieli/ek z obszarów wiejskich  w kierunku podniesienia jakoci ich pracy poprzez udzia w doskonaleniu zawodowym  w okresie X.2013-VII.2014.
 
W ramach projektu realizowane bd kursy doskonalce w wymiarze 40 godzin z zakresu:
·         Praca z dzieckiem szecioletnim;
·         Ksztatowanie kompetencji personalnych i spoecznych;
·         Techniki multimedialne w ksztaceniu przedmiotowym;
·         Metody aktywizujce w nauczaniu przedmiotów zawodowych;
·         Techniki przeciwdziaania cyberprzemocy i uzalenieniu od sieci komputerowych.
 
Uczestnikom/czkom  szkolenia zapewniamy:
 • zwrot kosztów przejazdu,
 • materiay szkoleniowe,
 • catering.
 
Przy realizacji projektu zachowana bdzie zasada równoci szans kobiet i mczyzn na rynku pracy.
 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, Priorytet VII, Dziaanie 7.4 "Niepenosprawni na rynku pracy"

Okres realizacji projektu: 01.07.2013 r. do 31.01.2015 r.

Miejski Urzd Pracy w Pocku w partnerstwie z Zakadem Doskonalenia Zawodowego w Pocku oraz Chrzanowski Arkadiusz A&C realizuje Projekt "Aktywny niepenosprawny na pockim rynku pracy" wspófinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i spoeczna oraz poprawa dostpu do zatrudnienia 30 osób zagroonych wykluczeniem spoecznym - 30 bezrobotnych osób niepenosprawnych (w tym 60% kobiet) z terenu miasta Pocka.


 

Osignicie celu gównego bdzie moliwe poprzez podjcie konkretnych dziaa i realizacji celów szczegóowych takich jak:

 • Nabycie kwalifikacji i umiejtnoci 30 bezrobotnych osób niepenosprawnych z terenu miasta Pocka w poprzez realizacj cyklu wsparcia szkoleniowo-psychologiczono-doradczego;
 • Zwikszenie aktywnoci zawodowej poprzez realizacj programu aktywizacji zawodowej w postaci stay, praktyk zawodowych oraz subsydiowanego zatrudnienia;
 • Zminimalizowanie barier w powrocie/wejciu na rynek pracy poprzez wdroenie programu wsparcia psychologiczono-spoecznego;
 • Zminimalizowanie barier i obaw pracodawców w zwizku z zatrudnianiem osób niepenosprawnych oraz promowanie dobrych praktyk dotyczcych ich zatrudniania poprzez organizacj kampanii promocyjno-edukacyjnej z udziaem lokalnych przedsibiorców, wadz miasta, uczestników i uczestniczek projektu.

Grupa docelowa Projektu: 30 bezrobotnych osób niepenosprawnych (w tym 60% kobiet )zamieszkaych na obszarze miasta Pocka, zarejestrowanych w Miejskim Urzdzie Pracy w Pocku,  w wieku aktywnoci zawodowej (15-64 lata).


UDZIA W PROJEKCIE JEST CAKOWICIE BEZPATNY!

Przy realizacji ww. projektu zachowana bdzie zasada równoci szans kobiet i mczyzn na rynku pracy.

REKRUTACJ DO PROJEKTU PROWADZI LIDER - MIEJSKI URZD PRACY W POCKU


INFORMACJE O PROJEKCIE

Lider projektu:
Miejski Urzd Pracy w Pocku
09-402 Pock, ul. 3 Maja 16
www.mup.plock.eu

Partnerzy projektu:
Zakad Doskonalenia Zawodowego w Pocku
ul. Uaska 1
09-402 Pock
tel.fax 24 264 22 77, 24 268 94 40
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Chrzanowski Arkadiusz A&C

ul. Jana Pawa II 33a/50
09-410 Pock
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 11


Projekt i wykonanie: Hedea.pl