Autoklawy (sterylizacja)

Tematyka: przepisy prawne dotyczace eksploatacji urzdze energetycznych, wybrane zagadnienia z termodynamiki, AKP i automatyka oraz jednostki pomiarowe, budowa przeznaczenie i zasady dziaania sterylizatorów. obsuga i bieca konserwacja.

Wymagania: wyksztacenie podstawowe, praktyka

 


Projekt i wykonanie: Hedea.pl