Barman - Kelner


Tematyka: poznanie zagadnie zwizanych z obsug i rozliczaniem baru, znajomo urzdze i sprztu stanowicych wyposaenie baru, technika sporzdzania i podawania napojów alkoholowych, zajcia wiczeniowe z zasad obsugi konsumenta.

Wymagania: wyksztacenie minimum zawodowe, ukoczone 18 lat

 


Projekt i wykonanie: Hedea.pl