Wymagania: Warunkiem przyj阠ia na kurs dla kandydata na doradc jest spe硁ienie warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 28 pa糳ziernika 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671), tj.: - uko馽zone 21 lat, - posiadanie wy縮zego wykszta砪enia, - udokumentowana niekaralno舵 za przest阷stwa umy秎ne

 

Projekt i wykonanie: Hedea.pl