Tematyka: wiadomo禼i o dozorze technicznym, budowa d紈igów, cz甓ci mechanicznych i elektrycznych, awarie i wypadki, bhp i udzielanie pierwszej pomocy.

Wymagania: wykszta砪enie podstawowe, praktyka, za秝iadczenie lekarskie

 

Projekt i wykonanie: Hedea.pl