Najbliszy termin: padziernik 2016 r.

Program kursu obejmuje nastpujce zagadnienia:

1.Typy stosowanych wózków jezdniowych
2.Budow wózków
3.Czynnoci kierowcy przy obsudze wózka przed   rozpoczciem   pracy  i   po   pracy   wózkami 
4.Wiadomoci z zakresu adunkoznawstwa
5.Wiadomoci z zakresu bhp
6.Przygotowanie kierowcy do wykonywania czynnoci zwizanych z wymian butli
7.Praktyczn nauk jazdy i manewrowania osprztem wózka

Wymagania: wyksztacenie podstawowe, ukoczone 18 lat, zawiadczenie lekarskie

 


Projekt i wykonanie: Hedea.pl