Najbli縮zy termin: pa糳ziernik 2016 r.

Program kursu obejmuje nast阷uj眂e zagadnienia:

1.Typy stosowanych wózków jezdniowych
2.Budow wózków
3.Czynno禼i kierowcy przy obs硊dze wózka przed   rozpocz阠iem   pracy  i   po   pracy   wózkami 
4.Wiadomo禼i z zakresu 砤dunkoznawstwa
5.Wiadomo禼i z zakresu bhp
6.Przygotowanie kierowcy do wykonywania czynno禼i zwi眤anych z wymian butli
7.Praktyczn nauk jazdy i manewrowania osprz阾em wózka

Wymagania: wykszta砪enie podstawowe, uko馽zone 18 lat, za秝iadczenie lekarskie

 

Projekt i wykonanie: Hedea.pl