Tematyka: obsuga komputera (program komputerowego zarzdzania magazynem i sprzeda), komputerowe zarzdzanie obrotem (wprowadzanie dokumentów zakupu do magazynu, kartoteka magazynowa, wprowadzanie i modyfikacja informacji o towarze, sprzeda towarów z magazynu, planowanie zapasów, rodzaje dokumentów)

Opis: przyuczenie do zawodu

Wymagania: wyksztacenie zawodowe lub rednie

 


Projekt i wykonanie: Hedea.pl