Najbli縮zy termin: pa糳ziernik 2016 r.

Tematyka: kot硑 wodne i parowe oraz urz眃zenia wspó硃racuj眂e z kot砤mi, aparatura kontrolno pomiarowa i zabezpieczenie kot硂wni wg PN, zasady eksploatacji kotów, instalacje CO, materia硂znawstwo, bhp i p.po, podstawowe wiadomo禼i z techniki cieplnej i paliw, zasady procesu spalania, instalacja cieplna.

Opis: Eksploatacja kotów. S硊chacze otrzymuj uprawnienia E lub D wa縩e na terenie ca砮go kraju.

Wymagania: wykszta砪enie podstawowe, uko馽zone 18 lat, za秝. lekarskie

 

Projekt i wykonanie: Hedea.pl