Tematyka: 秗odki pieni昕ne, rozliczenia, rozrachunki, rzeczowy maj眛ek trwa硑 i obrotowy, rachunek kosztów, ewidencja przychodów ze sprzeda縴, podatki, wynik finansowy i sprawozdawczo舵, kapita硑 i fundusze

Wymagania: wykszta砪enie 秗ednie oraz 1 rok sta縰 w ksi阦owo禼i

 

Projekt i wykonanie: Hedea.pl