Najbli縮zy termin:  pa糳ziernik 2016 r.


Tematyka: podstawy rachunkowo禼i, zasady obliczania podatku, rachunek kosztów, podatki, inwentaryzacja, sporz眃zanie i analiza bilansu, rzeczowy maj眛ek trwa硑 i obrotowy, ewidencja 秗odków pieni昕nych, materiaów i towarów, zastosowanie komputerów w ksi阦owo禼i.

Wymagania: wykszta砪enie 秗ednie

 

Projekt i wykonanie: Hedea.pl