Najbliszy termin:  padziernik 2016 r.


Tematyka: podstawy rachunkowoci, zasady obliczania podatku, rachunek kosztów, podatki, inwentaryzacja, sporzdzanie i analiza bilansu, rzeczowy majtek trway i obrotowy, ewidencja rodków pieninych, materiaów i towarów, zastosowanie komputerów w ksigowoci.

Wymagania: wyksztacenie rednie

 


Projekt i wykonanie: Hedea.pl