Kucharz

Termin rozpoczcia: padziernik 2016 r..

OGÓLNY OPIS  ZAWODU

-              sporzdza róne asortymenty potraw, ciast, napojów i deserów
-              planuje posiki
      Miejsce pracy kucharza:
-              hotele, restauracje i inne publiczne miejsca ywienia
-              placówki ywienia zamknitego / stoówki, szpitale, sanatoria, domy dziecka itp. /
-              punkty ywienia na statkach, w pocigach
-              domy prywatne, agencje wiadczce usugi gastronomiczne

Absolwent kursu bdzie umie:

 1. Rozrónia i charakteryzowa surowce do produkcji gastronomicznej.
 2. Ocenia jako surowców i póproduktów oraz ich przydatno kulinarn
 3. Dokona obróbki wstpnej surowców
 4. Stosowa elementy obróbki termicznej produktów
 5. Dobiera i stosowa waciwe metody i techniki sporzdzania potraw i napojów.
 6. Przygotowa i gotowa dania zasadnicze, dodatki, przekski
 7. Dobiera i przygotowa szko i naczynia do podawania okrelonych potraw i napojów.
 8. Zabezpieczy i przygotowa bielizn stoow .
 9. Rozrónia napoje i potrawy kuchni polskiej i innych narodów
 10. Charakteryzowa napoje zimne i gorce i zna ich skadniki.
 11. Zestawia potrawy i posiki.
 12. Okrela zasady sporzdzania karty potraw i napojów w zalenoci od rodzaju zakadu gastrono­micznego lub przyjcia okolicznociowego.
 13. Informowa konsumenta o wartoci odywczej i energetycznej potraw.
 14. Utrzymywa biecy porzdek na stanowiskach pracy
 15. Przestrzega zasad bhp oraz przepisów z zakresu minimum sanitarnego obowizujcych w pla­cówkach gastronomicznych.                  

 


Projekt i wykonanie: Hedea.pl