Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Najbliższy termin:

 1. Adresaci: pracodawcy zatrudniający uczniów na praktyczną naukę zawodu lub wyznaczeni przez nich pracownicy prowadzący zajęcia praktyczne lub praktyki zawodowe w zakładach pracy.
 
2. Cel kursu: uzyskanie wymaganych uprawnień pedagogicznych do nauczania zawodu i przyuczenia do wykonywania określonej pracy.
 
3. Zakres tematyczny:

  • Wybrane zagadnienia z psychologii i pedagogiki
  • Metodyka kształcenia zawodowego
  • Praktyka metodyczna

4. Łączna liczba godzin: 86

 


Projekt i wykonanie: Hedea.pl