Najbli縮zy termin: pa糳ziernik 2016 r.

 1. Adresaci: pracodawcy zatrudniaj眂y uczniów na praktyczn nauk zawodu lub wyznaczeni przez nich pracownicy prowadz眂y zaj阠ia praktyczne lub praktyki zawodowe w zak砤dach pracy.
 
2. Cel kursu: uzyskanie wymaganych uprawnie pedagogicznych do nauczania zawodu i przyuczenia do wykonywania okre秎onej pracy.
 
3. Zakres tematyczny:

  • Wybrane zagadnienia z psychologii i pedagogiki
  • Metodyka kszta砪enia zawodowego
  • Praktyka metodyczna

4. 1czna liczba godzin: 86

 

Projekt i wykonanie: Hedea.pl