Tematyka: - Planowanie pracy wychowawczej wypoczynku - Organizacja pracy wypoczynku - Bezpiecze駍two 縴cia i zdrowia uczestników - Organizacja pracy kierownika z personelem pedagogicznym i administracyjno – obs硊gowym · Prowadzenie dokumentacji wypoczynku

Opis: Celem kursu jest uzyskanie uprawnie do pe硁ienia obowi眤ków kierownika wypoczynku dzieci i m硂dzie縴.

Wymagania: nauczyciele, wychowawcy , inne osoby legitymuj眂e si 3-letnim sta縠m pracy dydaktycznej lub wychowawczej, posiadaj眂y za秝iadczenie o uko馽zeniu kursu

 

Projekt i wykonanie: Hedea.pl