W  budynku o powierzchni uytkowej 2500 m2 posiadamy:

 • 9 sal wykadowych,
 • 2 aule (moliwo przeksztacenia na 4 sale wykadowe)
 • pracownie do zaj praktycznych:
  -    2 pracownie fryzjerskie wyposaone w: konsole, myjnie, suszarki, sanityzator, klimazony, nawilacze, zestawy narzdzi fryzjerskich, preparaty i kosmetyki do przeprowadzania zaj
  -    pracownia kosmetyczna wyposaona w najnowoczeniejszy sprzt, urzdzenia i akcesoria kosmetyczne, o których mona przeczyta tutaj
  -    4 informatyczne (cznie 90 stanowisk) - oprogramowanie: Adobe Photoshop, Corel Draw, AutoCAD, Solid Edge.
  -    pracownia gastronomiczna ze stoówk
             -    pracownia operatorów maszyn do robót ziemnych i drogowych
 • laboratorium jzykowe (20 stanowisk)
 • siowni dla uczniów
 • bibliotek z dostpem do Internetu zapewniajc suchaczom dostp do literatury oraz materiaów szkoleniowych.
 
Pracownia informatycznaPracownia fryzjerskaPracownia kosmetyczna
 
 Projekt i wykonanie: Hedea.pl