Najbli縮zy termin: pa糳ziernik 2016 r.

Tematyka: techniki zabezpieczaj眂e waluty 秝iatowe i pieni眃ze polskie, rozpoznawanie pieni阣zy, ekspertyza znaków warto禼iowych, rozpoznawanie falsyfikatów prawo dewizowe, rozliczenia dewizowe i czekowe.

Wymagania: wykszta砪enie 秗ednie

 

Projekt i wykonanie: Hedea.pl