Najli縮zy termin: stycze 2014 r.

Tematyka: budowa cz甓ci mechanicznej i elektrycznej podestu ruchomego, budowa cz甓ci pneumatycznej i i hydraulicznej, aparaty i urz眃zenia bezpiecze駍twa, obs硊ga i konserwacja,

Wymagania: - uko馽zone 18 lat, za秝iadczenie lekarskie stwierdzaj眂e przydatno舵 do zawodu, uko馽zenie szko硑 zasadniczej szko硑 zawodowej lub tytu robotnika wykwalifikowanego

 

Projekt i wykonanie: Hedea.pl