Tematyka: wyposa縠nie i urz眃zenia techniczne na stacji paliw, towaroznawstwo naftowe, ewidencja i rozliczenie sprzeda縴 towarów, p.po. i bhp, organizacja i technika handlu na stacji paliw

Wymagania: wykszta砪enie podstawowe

 

Projekt i wykonanie: Hedea.pl