Operator koparki jednonaczyniowej klasa druga

Najbliszy termin: padziernik 2016 r.

Tematyka: Program kursu obejmuje: bezpieczestwo i higiena pracy, uytkowanie eksploatacyjne, podstawy psychologii i zasady dydaktyki w kierowaniu zespoem ludzkim, budowa koparek jednonaczyniowych, technologia organizacji robót

Wymagania: - posiadanie od co najmniej 1 roku uprawnie operatora klasy III w danej specjalnoci - zawiadczenie lekarskie

 


Projekt i wykonanie: Hedea.pl