Najbliszy termin: padziernik 2016 r.

Tematyka: Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn i urzdze w zakresie III klasy uprawnie.

Opis: Czas trwania szkolenia: 176 godzin

Wymagania: - ukoczone 18 lat, - wyksztacenie co najmniej podstawowe, - aktualne zawiadczenie lekarskie stwierdzajce, e kandydat moe wykonywa zawód operatora okrelonej specjalnoci, - udokumentowanie miesicznego stau pracy w obsudze techniczno-eksploatacyjnej maszyn okrelonej specjalnoci. W przypadku braku takiego stau - musi odby w orodku dodatkowe zajcia praktyczne, trwajce co najmniej 26 godzin.

 


Projekt i wykonanie: Hedea.pl