Operator ładowarek jednonaczyniowych w zakresie III klasy uprawnień

Najbliższy termin:

Tematyka: Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn i urządzeń w zakresie III klasy uprawnień.

Opis: Czas trwania szkolenia: 176 godzin

Wymagania: - ukończone 18 lat, - wykształcenie co najmniej podstawowe, - aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora określonej specjalności, - udokumentowanie miesięcznego stażu pracy w obsłudze techniczno-eksploatacyjnej maszyn określonej specjalności. W przypadku braku takiego stażu - musi odbyć w ośrodku dodatkowe zajęcia praktyczne, trwające co najmniej 26 godzin.

 


Projekt i wykonanie: Hedea.pl