Tematyka: Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do bezpiecznej obsugi przecinarek do nawierzchni w zakresie III klasy uprawnie.

Opis: Czas trwania szkolenia: 44 godziny

Wymagania: - ukoczone 18 lat, - wyksztacenie co najmniej podstawowe, - aktualne zawiadczenie lekarskie stwierdzajce, e kandydat moe wykonywa zawód operatora maszyn okrelonej specjalnoci.

 


Projekt i wykonanie: Hedea.pl