Operator spycharek klasa trzecia

Najbliszy termin: padziernik 2016 r.


Tematyka: Program obejmuje nastpujc tematyk: uytkowanie eksploatacyjne, dokumetnacja techniczna, bhp, podstawy elektrotechniki, silniki spalinowe, elementy hydrauliki, budowa spycharek, technologia robót, zajcia praktyczne

Opis: Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora spycharki w zakresie III klasy uprawnie

Wymagania: - ukonczone 18 lat - zawiadczenie lekarskie

 


Projekt i wykonanie: Hedea.pl