Najbliszy termin:  padziernik 2016 r.

Tematyka: Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora walców drogowych w zakresie III klasy uprawnie.

Opis: Czas trwania szkolenia: 132 godziny

Wymagania: - ukoczone 18 lat, - wyksztacenie co najmniej podstawowe, - aktualne zawiadczenie lekarskie stwierdzajce, e kandydat moe wykonywa zawód operatora okrelonej specjalnoci, - udokumentowanie miesicznego stau pracy w obsudze techniczno-eksploatacyjnej maszyn okrelonej specjalnoci. W przypadku braku takiego stau - musi odby w orodku dodatkowe zajcia praktyczne, trwajce nie mniej ni liczba godzin zaj praktycznych przewidzianych niniejszym programem.

 


Projekt i wykonanie: Hedea.pl