Najbliszy termin: padziernik 2016 r.

Tematyka: Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do bezpiecznej obsugi i pracy w zawodzie operatora zagszczarek i ubijaków wibracyjnych w zakresie III klasy uprawnie.

Opis: Czas trwania szkolenia: 44 godziny

Wymagania: - ukoczone 18 lat, - wyksztacenie co najmniej podstawowe, - aktualne zawiadczenie lekarskie stwierdzajce, e kandydat moe wykonywa zawód operatora okrelonej specjalnoci.

 


Projekt i wykonanie: Hedea.pl