Najbli縮zy termin:  pa糳ziernik 2016 r.

Tematyka: wspó硃raca ze 秗odowiskiem podopiecznego; post阷owanie z chorym i rekonwalescentem; zabiegi piel阦nacyjne; pierwsza pomoc; wiadomo禼i o lekach i dietach; praktyka w domach pomocy spo砮cznej

Opis: Przygotowanie do pe硁ienia funkcji opiekunki spo砮cznej

Wymagania: wykszta砪enie 秗ednie

 

Projekt i wykonanie: Hedea.pl