Tematyka: wiadomo禼i o dozorze technicznym, budowa cz甓ci elektrycznej, mechanicznej i pneumatycznej lub hydraulicznej, aparaty i urz眃zenia bezpiecze駍twa, bhp

Wymagania: wykszta砪enie podstawowe, praktyka, za秝iadczenie lekarskie

 

Projekt i wykonanie: Hedea.pl