Pracownik administracyjno-biurowy


Najbliszy termin: padziernik 2016 r.

Opis: Czynniki okrelajce sprawne dziaanie firmy, Organizacja pracy w biurze – zasady korespondencji, Sprawy kadrowe i inne, Psychologia w biurze, Tworzenie pozytywnego wizerunku firmy, Lista pac – rozliczenia ZUS, Urzdu Skarbowego, Maszynopisanie komputerowe oraz komputerowe wspomaganie prac biurowych

 


Projekt i wykonanie: Hedea.pl