Tematyka: ma砮 przedsi阞iorstwo, podstawy biznesu, opracowanie pomys硊 na ma硑 biznes, wprowadzenie do rachunkowo禼i, marketing, zagadnienia prawne, rachunkowo冻 zarz眃zania, biznes plan, komputer do prowadzeia ksi眊 przychodów i rozchodów.

Opis: Kurs przeznaczony dla osób rozpoczynaj眂ych dzia砤lno舵 gospodarcz na w砤sny rachunek.

Wymagania: wykszta砪enie bez znaczenia

 

Projekt i wykonanie: Hedea.pl