Tytu projektu: Nowy zawód-instruktor praktycznej nauki zawodu
 

Cele projektu: poprawa zdolnoci do zatrudnienia absolwentów ksztacenia i szkolenia zawodowego, dostosowanie kierunków ksztacenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we wspópracy z otoczeniem spoeczno-gospodarczym

 
Co i dla kogo oferuje projekt?

kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawoduprzeznaczony dla osób dorosych zainteresowanych z wasnej inicjatywy zdobyciem, uzupenieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych

 
Wymagania wstpne:
  • co najmniej tytu mistrza w zawodzie, którego bd naucza, lub w zawodzie wchodzcym w zakres zawodu, którego bd naucza, lub
  • wiadectwo ukoczenia technikum, technikum uzupeniajcego lub szkoy równorzdnej albo wiadectwo ukoczenia szkoy policealnej lub dyplom ukoczenia szkoy pomaturalnej lub policealnej i tytu zawodowy w zawodzie, którego bd naucza, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego bd naucza, oraz co najmniej trzyletni sta pracy w zawodzie, którego bd naucza, lub
  • wiadectwo ukoczenia liceum zawodowego i tytu robotnika wykwalifikowanego lub równorzdny w zawodzie, którego bd naucza, oraz co najmniej czteroletni sta pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytuu zawodowego, lub
  • wiadectwo ukoczenia liceum ogólnoksztaccego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupeniajcego liceum ogólnoksztaccego, technikum i technikum uzupeniajcego, ksztaccych
  • w innym zawodzie ni ten, którego bd naucza, lub redniego studium zawodowego i tytu robotnika wykwalifikowanego lub równorzdny  w zawodzie, którego bd naucza, oraz co najmniej szecioletni sta pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytuu zawodowego, lub
  • dyplom ukoczenia studiów wyszych na kierunku (specjalnoci) odpowiednim dla zawodu, którego bd naucza, oraz co najmniej trzyletni sta pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukoczenia studiów wyszych na innym kierunku (specjalnoci) oraz co najmniej szecioletni sta pracy w zawodzie, którego bd naucza.

Formularz rekrutacyjny
Regulamin

Planowane efekty:
poprawa efektywnoci ksztacenia zawodowego oraz dostosowanie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy
 
Warto projektu: 91 500,00 z
Wkad Funduszy Europejskich:77 775 ,00 z
 
Okres realizacji projektu: 01.01.2017 rok- 31.12.2017 rok
 
Dane kontaktowe:
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kutnie Zakadu Doskonalenia Zawodowego w Pocku
99-300 Kutno ul. Wyszyskiego 11,  tel. 24 254-49-59 
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.      www.zdzkutno.pl
 


Projekt i wykonanie: Hedea.pl