Tytu projektu: Kszta砪enie zawodowe uczniów ZSZ nr 2 w Kutnie 
 
Okres realizacji projektu: 01.01.2017 rok- 31.12.2018 rok
 
Cele projektu:poprawa zdolno禼i do zatrudnienia absolwentów kszta砪enia i szkolenia zawodowego, dostosowanie kierunków kszta砪enia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we wspó硃racy z otoczeniem spo砮czno-gospodarczym

 Dla kogo jest projekt?

100 uczniów (70K+30M) i 12 nauczycieli kszta砪enia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu (11K+1M) Zespo硊 Szkó Zawodowych Nr 2 im. dr Antoniego Troczewskiego w Kutnie  ul.Ko禼iuszki 11

 
Co oferuje projekt?

  • dodatkowe zaj阠ia specjalistyczne dla uczniów (kursy: barman, kelner, barista, florysta, obs硊ga kas fiskalnych);
  • adaptacja rozwi眤a-zaj阠ia pozalekcyjne dla uczniów(animator czasu wolnego, nabywanie uzdolnie zawodowych w bran縴 turystycznej);
  • wspó硃raca z pracodawcami-sta縠 i praktyki dla uczniów;
  • doradztwo edukacyjno-zawodowe;
  • doposa縠nie pracowni hotelarskiej, pracowni obs硊gi, pracowni przygotowania i ekspedycji 秐iada dla zawodu technik hotelarstwa;
  • program dla nauczycieli kszta砪enia zawodowego w powi眤aniu z otoczeniem spo砮czno-gospodarczym (protokó dyplomatyczny i savoir-vive w praktyce).

Planowane efekty:
poprawa efektywno禼i kszta砪enia zawodowego oraz dostosowanie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy
 
Regulamin uczestnictwa w projekcie

Warto舵 projektu: 823 525,55 z
Wk砤d Funduszy Europejskich:699 996,72 z
 
Terminy rekrutacji:stycze 2017 rok , stycze  2018 rok
 
Lider projektu:
Zak砤d Doskonalenia Zawodowego w P硂cku 09-402 P硂ck ul. U砤駍ka 1
Biuro projektu:
O秗odek Kszta砪enia Zawodowego w Kutnie ul. Wyszy駍kiego 11,  99-300 Kutno 
tel./fax  24/254-49-59, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj膮cymi. W przegl膮darce musi by膰 w艂膮czona obs艂uga JavaScript, 偶eby go zobaczy膰.
Partner projektu:
Powiat Kutnowski- Starostwo  Powiatowe w Kutnie 99-300 Kutno ul. T. Ko禼iuszki 16 

 

Projekt i wykonanie: Hedea.pl