Tematyka: 1. Poznanie zagadnie z zakresu prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa pracy i zagadnie specjalnych prawa finansowego. 2.Zarz眃zanie przedsi阞iorstwem w zakresie transportu samochodowego. 3. Dost阷 do zawodu i rynku przewo糿ika. 4. Bezpiecze駍two ruchu drogowego i standardy techniczne pojazdów.

Opis: Kurs podstawowydla przewo糿ików wykonuj眂ych krajowy zarobkowy przewóz osób lub rzeczy lub mi阣zynarodowy przewóz osób lub rzeczy.

Wymagania: Sprawowanie funkcji kierowniczej w przedsi阞iorstwie transportowym lub funkcje cz硂nka zarz眃u w spó砪e zajmuj眂ej si dzia砤lno禼i transportow przez co najmniej 1 rok, albo posiada udokumentowan co najmniej 3-letni praktyk w zakresie wykonywania przewozu osób.

 

Projekt i wykonanie: Hedea.pl