Tytu projektu:
Powiat kutnowski miejscem rozwoju przedsi阞iorczo禼i

Cele projektu:
zwi阫szenie liczby trwa硑ch, nowopowsta硑ch przedsi阞iorstw
(start-upów)

Dla kogo jest projekt?

osoby po 29 roku 縴cia pozostaj眂e bez pracy (bezrobotne, poszukuj眂e pracy i bierne zawodowo) zamierzaj眂e rozpocz辨 prowadzenie dzia砤lno禼i gospodarczej, znajduj眂e si w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osoby: po 50 roku 縴cia, o niskich kwalifikacjach, d硊gotrwale bezrobotne, kobiety, z niepe硁osprawno禼iami


Co oferuje projekt?

  • szkolenie z zakresu podejmowania i prowadzenia dzia砤lno禼i gospodarczej
  • pomoc doradców w przygotowaniu biznesplanów
  • dotacje na uruchomienie dzia砤lno禼i gospodarczej w wysoko禼i 22 700,00 z
  • wsparcie pomostowe w wysoko禼i 14 000,00 z (8 miesi阠y x 1750 z)

Dokumenty do pobrania:

Biznesplan
Formularz zmian w biznesplanie
Karta oceny biznesplanu
Regulamin przyznawania 秗odków na rozwój przedsi阞iorczo禼i
Umowa o udzielenie wsparcia na uruchomienie dzia砤lno禼i gospodarczej

Planowane efekty:
utworzenie 20 miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS 秗odków na podj阠ie dzia砤lno禼i gospodarczej

Warto舵 projektu:
973 537,50 z

Wk砤d Funduszy Europejskich:
827 506,88 z

Miejsce realizacji:
powiat kutnowski

Termin rekrutacji:
sierpie 2016

Dane kontaktowe:
O秗odek Kszta砪enia Zawodowego w Kutnie  ul. Wyszy駍kiego 11
tel. 24 254-49-59 Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj膮cymi. W przegl膮darce musi by膰 w艂膮czona obs艂uga JavaScript, 偶eby go zobaczy膰.     www.zdzkutno.pl

 

Projekt i wykonanie: Hedea.pl