Celem kursu jest: nabycie wiadomo禼i i umiej阾no禼i praktyczne z zakresu pilota縰 bezza硂gowych statków powietrznych, niezb阣ne do przyst眕ienia do pa駍twowych egzaminów teoretycznych i praktycznych celem uzyskania 秝iadectwa kwalifikacji UAVO (Unmanned Aerial Vehicle Operatorz uprawnieniami do wykonywania lotów w zasi阦u wzroku VLOS.

W celu wykonywania lotów komercyjnych bezza硂gowymi platformami lataj眂ymi niezb阣ne jest posiadanie 秝iadectwa kwalifikacji UAVO . iadectwo to wydawane jest przez Urz眃 Lotnictwa Cywilnego (ULC) po pozytywnym zaliczeniu egzaminu teoretycznego oraz praktycznego.


Czas trwania kursu:  32 godziny
 
Sposób organizacji: kurs prowadzony w formie stacjonarnej lub mieszanej. Metodami nauczania s: wyk砤dy, 鎤iczenia oraz zaj阠ia praktyczne.
 
Wymagania wst阷ne dla uczestników:
- uko馽zony 18 rok 縴cia
- posiadanie wa縩ego orzeczenia lotniczo-lekarskiego odpowiedniej klasy o braku przeciwwskaza do wykonywania lotów bezza硂gowymi statkami powietrznymi
 

 

Projekt i wykonanie: Hedea.pl