Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych - ADR

Najbliższy termin:

Tematyka: przepisy transportowe, ratownictwo techniczne, warunki techniczne przewozu, klasyfikacja materiałów.

Opis: - kurs podstawowy (materiały niebezpieczne przewożone w pojazdach skrzyniowych) - gazy sprężone, skroplone, pod ciśnieniem - materiały ciekłe zapalne - materiały stałe zapalne, samozapalne - materiały utleniające i nadtlenki - materiały trujące i zakaźne - materiały żrące - różne materiały i przedmioty niebezpieczne

Wymagania: 3 lata praktyki kierowcy kat.B, ukończone 21 lat

 


Projekt i wykonanie: Hedea.pl