Najbli縮zy termin: pa糳ziernik 2016 r.

Tematyka: przepisy transportowe, ratownictwo techniczne, warunki techniczne przewozu, klasyfikacja materiaów.

Opis: - kurs podstawowy (materia硑 niebezpieczne przewo縪ne w pojazdach skrzyniowych) - gazy spr昕one, skroplone, pod ci秐ieniem - materia硑 ciek砮 zapalne - materia硑 sta砮 zapalne, samozapalne - materia硑 utleniaj眂e i nadtlenki - materia硑 truj眂e i zaka糿e - materia硑 縭眂e - ró縩e materia硑 i przedmioty niebezpieczne

Wymagania: 3 lata praktyki kierowcy kat.B, uko馽zone 21 lat

 

Projekt i wykonanie: Hedea.pl