Termin rozpocz阠ia: pa糳ziernik 2016 r.

Tematyka: Czynniki okre秎aj眂e sprawne dzia砤nie firmy, Organizacja pracy w biurze – zasady korespondencji, Sprawy kadrowe i inne, Psychologia w biurze, Tworzenie pozytywnego wizerunku firmy, Lista p砤c – rozliczenia ZUS, Urz阣u Skarbowego, Maszynopisanie komputerowe oraz komputerowe wspomaganie prac biurowych

Wymagania: wykszta砪enie 秗ednie

 

Projekt i wykonanie: Hedea.pl