Technik elektryk
Zawód: technik elektryk
Symbol cyfrowy: 311303
K1-E.7. Monta i konserwacja maszyn i urzdze elektrycznych
K2-E.8. Monta i konserwacja instalacji elektrycznych
K3-E.24. Eksploatacja maszyn, urzdze i instalacji elektrycznych
Forma ksztacenia-zaoczna
 
Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin
Ksztacenie wspólne dla wszystkich zawodów
1. Bezpieczestwo i higiena pracy 20
2. Podejmowanie i prowadzenie dziaalnoci gospodarczej 20
3. Jzyk obcy zawodowy 30
4. Kompetencje personalne i spoeczne 20
5. Organizacja pracy maych zespoów 20
Ksztacenie wspólne dla zawodu
5. Podstawy elektromechaniki 150
Ksztacenie dla kwalifikacji (E.7.)
6. Monta maszyn i urzdze elektrycznych 187
7. Konserwacja maszyn i urzdze elektrycznych 106
Ksztacenie dla kwalifikacji (E.8.)
8. Monta instalacji elektrycznych 136
 


Projekt i wykonanie: Hedea.pl