Elektryk
Zawód: elektryk

Symbol cyfrowy: 741103
K1-E.7. Monta i konserwacja maszyn i urzdze elektrycznych
K2-E.8 Monta i konserwacja instalacji elektrycznych

Forma ksztacenia-zaoczna
 
Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin
Ksztacenie wspólne dla wszystkich zawodów
1. Bezpieczestwo i higiena pracy 20
2. Podejmowanie i prowadzenie dziaalnoci gospodarczej 20
3. Jzyk obcy zawodowy 30
4. Kompetencje personalne i spoeczne 20
Ksztacenie wspólne dla zawodu
5. Podstawy elektromechaniki 138
Ksztacenie dla kwalifikacji (E.7.)
6. Monta maszyn i urzdze elektrycznych 187
7. Konserwacja maszyn i urzdze elektrycznych 106
Ksztacenie dla kwalifikacji (E.8.)
8. Monta instalacji elektrycznych 136
9. Konserwacja instalacji elektrycznych 92
cznie: 749
 


Projekt i wykonanie: Hedea.pl