Kelner
Zawód: kelner

Symbol cyfrowy: 513101
K1-T.9. Wykonywanie usug kelnerskich
K2- T.10.Organizacja usug gastronomicznych

Forma ksztacenia-zaoczna
 
Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin

Ksztacenie wspólne dla wszystkich zawodów
 
1. Bezpieczestwo i higiena pracy 20
2. Podejmowanie i prowadzenie dziaalnoci gospodarczej 20
3. Jzyk obcy zawodowy 30
4. Kompetencje personalne i spoeczne 20
5. Organizacja pracy maych zespoów 20

Ksztacenie wspólne dla zawodu
 
6. Podstawowe wiadomoci  z kelnerstwa 131

Ksztacenie dla kwalifikacji (T.9.)
 
7. Sporzdzanie potraw i napojów 175
8. Obsugiwanie goci 92

Ksztacenie dla kwalifikacji (T.10.)

9. Planowanie usug gastronomicznych 187
10. Rozliczanie usug gastronomicznych 80
cznie: 775
Praktyki zawodowe: 8 tyg.(320 godz.)
 


Projekt i wykonanie: Hedea.pl