Gimnazjum
Zajcia odbywaj si we wasnym budynku bardzo dobrze wyposaonym w nowoczesne pomoce dydaktyczne odpowiadajce wymogom ksztacenia oraz wykwalifikowan i dowiadczon kadr pedagogiczn.
Znaczcym sukcesem i mobilizacj do dalszego rozwoju s posiadane certyfikaty „Szkoa z klas”, „Nauczyciel z klas”, „Bezpieczna szkoa – bezpieczny ucze”.
W szkole funkcjonuje „Szkolny Orodek Kariery” i biblioteka szkolna wyposaona w stanowiska multimedialne.
Modzie ma moliwo korzystania z nowoczesnej siowni na terenie szkoy.
Dla chtnych przygotowalimy projekt edukacyjny w ramach którego powstan tzw. Klasy mundurowe. Celem ich bdzie rozwijanie dyscypliny, sprawnoci fizycznej, poszerzenie wiedzy z zakresu pierwszej pomocy i bezpieczestwa, umoliwienie poznania dziaalnoci polskich sub mundurowych, co w konsekwencji zachci do podejmowania czynnej suby w wojsku, policji, stray granicznej, czy stray poarnej.

Oferta:
W roku szkolnym 2016/2017 proponujemy bezpatne ksztacenie w Gimnazjum w:
  • Klasa ogólna z rozszerzon informatyk
  • Klasa mundurowa z rozszerzonym programem edukacji dla bezpieczestwa i wychowania fizycznego.
Szkoa w swej dodatkowej ofercie dla modziey proponuje:
  • klasy mundurowe,
  • zajcia z preorientacji zawodowej,
  • klasy do 20 osób.
  • przyjazn i dowiadczon kadr nauczycielsk,
  • bogate wyposaenie pracowni w pomoce dydaktyczne,
  • mi atmosfer w szkole,
  • obozy sprawnociowe.
W grupie wychowawca  stawia na ksztatowanie sylwetki ucznia, który chce si uczy. Robi to w atmosferze kultu wiedzy.

Nauka w gimnazjum jest bezpatna!! 


Projekt i wykonanie: Hedea.pl