OFERTA FORM DOSKONALENIA CDN
 
„Dobrzy nauczyciele potrafi przekona swoich uczniów, e nauka nie jest narzuconym ciarem, ani ograniczeniem swobody, lecz fascynujc przygod i kluczem do wolnoci wikszej ni dotd dowiadczyli”.

                                                                                  Pam Brown

I. WSTP

Serdecznie witamy w kolejnym roku naszej wspópracy. Mio nam przekaza Pastwu najnowsz ofert doskonalenia zawodowego nauczycieli.

W zaoeniach programowych uwzgldnilimy priorytety edukacyjne okrelone przez Mazowieckiego Kuratora Owiaty, a take potrzeby edukacyjne nauczycieli i dyrektorów szkó z obszaru dziaa naszego Centrum, wynikajce z przeprowadzonej diagnozy. Oferta obejmuje kursy, warsztaty i inne szkolenia doskonalce warsztat pracy nauczycieli, dyrektorów i innych pracowników owiaty; wzbogacajce umiejtnoci i aktualn wiedz oraz uatwiajce powizanie ich rozwoju zawodowego z rozwojem szkoy.

Ponadto proponujemy kursy nadajce nauczycielom nowe kwalifikacje, np. w zakresie wychowania do ycia w rodzinie, udzielania pierwszej pomocy, organizacji i zarzdzania owiat  i inne zgodnie z Pastwa zapotrzebowaniem. Postanowilimy take ubiega si o rodki unijne na dziaalno edukacyjn  przystpujc do ogaszanych konkursów  w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki 2007-2013.

W trosce o wysok jako usug stale uzupeniamy kadr naszej placówki, a take zapraszamy do wspópracy dowiadczonych edukatorów i specjalistów z caej Polski. Wyraamy nadziej, e wszystkie nasze starania zostan z Pastwa strony ciepo przyjte i spotkaj si z yczliwoci oraz chci dalszej owocnej wspópracy.

Zapraszamy do skorzystania z urozmaiconej oferty, jak te do odwiedzin na bieco aktualizowanej strony internetowej www.zdz-plock.com.pl. W nowym roku szkolnym yczymy Pastwu duo spokoju i zadowolenia z penienia nauczycielskiej misji.


Z wyrazami szacunku
Elbieta Baraska – Dyrektor CDN w Pocku


Przypominamy, e posiadamy prawem przypisane uprawnienia do prowadzenia dziaalnoci statutowej (zawiadczenie Nr 33/NPDN/2010 o wpisie do ewidencji Niepublicznych Placówek Doskonalenia Nauczycieli województwa mazowieckiego)


II. INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Karty zgoszenia s do wielokrotnego kopiowania. Wypenione karty zgoszenia (indywidualne i szkolenia rad pedagogicznych) naley przekaza do placówki doskonalenia nauczycieli:

  • poczt Centrum Doskonalenia Nauczycieli
    ul. Uaska 1, 09-402 Pock
  • poczt elektroniczn  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  • osobicie, w siedzibie CDN
  • faksem 24 264 22 77
rezerwacji na wybran form mona dokona take telefonicznie pod nr tel. 24 262 86 89, a wówczas kart zgoszenia dostarczy na pierwsze zajcia. Forma doskonalenia zostanie uruchomiona po zgoszeniu si odpowiedniej iloci nauczycieli  (ok. 20 osób).
 

O rozpoczciu doskonalenia uczestnicy zostan poinformowani oddzielnym pismem lub telefonicznie.


 

 Projekt i wykonanie: Hedea.pl