Najblizszy termin: padziernik 2016 r.

Charakterystyka kursu:

Sprzedaje produkty oferowane w punktach sprzeday detalicznej (sklepach, hipermarketach), drobnodetalicznej (w kioskach i na targowiskach) oraz hurtowej (w hurtowniach); obsuguje nabywców bezporednio (w handlu metod tradycyjn) lub porednio (w handlu metod samoobsugow i preselekcji),

Gównym zadaniem sprzedawcy jest sprawna i kulturalna obsuga klienta, oparta na zapewnieniu moliwie penej informacji o sprzedawanych towarach. Do jego zada zawodowych naley równie przyjmowanie dostaw towarów oraz przygotowywanie ich do sprzeday i wyeksponowanie. Bardzo istotnym elementem pracy sprzedawcy jest dokumentowanie obrotu towarowego, wykonywanie operacji rachunkowo-kasowych oraz rozliczanie i zabezpieczanie utargu. Do obowizków sprzedawcy naley równie przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji lub poredniczenie w ich zaatwianiu.
Zakres szkolenia obejmuje zasady sprzeday w handlu detalicznym i hurtowym. Absolwenci nabd umiejtnoci obsugi programów komputerowych wspomagajcych proces sprzeday w tym fakturowanie, obsug kas fiskalnych i urzdze wspópracujcych z kasami.

Wymagania:

Ukoczona szkoa zawodowa. Ukoczone 18 lat, odpowiedni stan zdrowia potwierdzony zawiadczeniem lekarskim, dobra sprawno fizyczna, korzystny wygld zewntrzny, sumienno, uczciwo, dokadno, spostrzegawczo, yczliwo, uprzejmo, podzielno uwagi, szybkie mylenie. Dobra pami w szczególnoci  w odniesieniu do nazw i cyfr. Poczucie wasnej godnoci i odpowiedzialnoci za powierzony majtek.
 

 


Projekt i wykonanie: Hedea.pl