Suwnice - konserwacja

Tematyka: wiadomoci o dozorze technicznym, sprzt pomocniczy, konstrukcje stalowe, mechanizmy, konserwacja i eksploatacja, aparatura sterowa, rodki smarne i konserwacyjne

Wymagania: wyksztacenie podstawowe, praktyka, zawiadczenie lekarskie

 


Projekt i wykonanie: Hedea.pl