Celem szkolenia jest zdobycie przez s硊chaczy kwalifikacji niezb阣nych do wykonywania zada zawodowych operatora obrabiarek sterowanych numerycznie.
 
Program szkolenia przewiduje teoretyczne i praktyczne zapoznanie uczestników z podstawami obróbki skrawaniem, rysunku technicznego, planowania procesu technologicznego oraz z programowaniem procesów technologicznych na obrabiarkach sterowanych numerycznie. Ostatnim etapem szkolenia jest praktyczne wykorzystanie nabytej wiedzy i umiej阾no禼i przy obs硊dze frezarki i tokarki sterowanej numerycznie.

WYKAZ JEDNOSTEK MODUWYCH


Nr jednostki modu硂wej Nazwa jednostki modu硂wej
1  Podstawy obróbki skrawaniem
2  Podstawy rysunku technicznego
3  Planowanie procesu technologicznego
4  Obrabiarki konwencjonalne a obrabiarki CNC
5  Programowanie procesów technologicznych z zastosowaniem   programu MTS
6  Wykonanie detalu wg rysunku –zaj阠ia praktyczne
 

Projekt i wykonanie: Hedea.pl