Fryzjer - forma zaoczna
Kwalifikacyjny kurs zawodowy

Zawód: fryzjer

Symbol cyfrowy: 514101

K1-A.19.Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

Forma ksztacenia-zaoczna
 
Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin
Ksztacenie wspólne dla wszystkich zawodów
1. Bezpieczestwo i higiena pracy 20
2. Podejmowanie i prowadzenie dziaalnoci gospodarczej 20
3. Jzyk obcy zawodowy 30
4. Kompetencje personalne i spoeczne 20
Ksztacenie wspólne dla zawodu
5. Podstawy fryzjerstwa 73
Ksztacenie dla kwalifikacji (A.19.)
6. Wykonywanie zabiegów pielgnacyjnych wosów 120
7. Strzyenie wosów, formowanie fryzur i ondulowanie 310
8. Zmiana koloru wosów 90
cznie: 683
 


Projekt i wykonanie: Hedea.pl