Sprzedawca - zaoczne
Kwalifikacyjny kurs zawodowy

Zawód: sprzedawca
Symbol cyfrowy: 522301
K1- A.18. Prowadzenie sprzeday
Forma ksztacenia-zaoczna
 
Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin

Ksztacenie wspólne dla wszystkich zawodów

1. Bezpieczestwo i higiena pracy 20
2. Podejmowanie i prowadzenie dziaalnoci gospodarczej 20
3. Jzyk obcy zawodowy 30
4. Kompetencje personalne i spoeczne 20

Ksztacenie wspólne dla zawodu

5. Podstawowe wiadomoci z zakresu sprzeday 40

Ksztacenie dla kwalifikacji (A.18)

6. Organizowanie sprzeday 230
7. Sprzeda towarów 225
cznie: 585
 


Projekt i wykonanie: Hedea.pl