Kwalifikacyjny kurs zawodowy

Zawód: technik ywienia i usug gastronomicznych

Symbol cyfrowy: 343404
K1- T.6.Sporzdzanie potraw i napojów
K2-T.15.Organizacja ywienia i usug gastronomicznych

Forma ksztacenia-zaoczna
 
Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin

Ksztacenie wspólne dla wszystkich zawodów

1. Bezpieczestwo i higiena pracy 20
2. Podejmowanie i prowadzenie dziaalnoci gospodarczej 20
3. Jzyk obcy zawodowy 30
4. Kompetencje personalne i spoeczne 20
5. Organizacja pracy maych zespoów 20

Ksztacenie wspólne dla zawodu

 

6. Podstawowe wiadomoci z ywienia i usug gastronomicznych 137

Ksztacenie dla kwalifikacji (T.6.)
 
7. Przechowywanie ywnoci 160
8. Sporzdzanie i ekspedycja potraw i napojów 295

Ksztacenie dla kwalifikacji (T.15.)
 
10. Planowanie i ocena ywienia 60
11. Organizowanie produkcji gastronomicznej 65
12. Planowanie i wykonywanie usug gastronomicznych 70
cznie: 897
Praktyki zawodowe: 4 tyg.(160 godz.)
 


Projekt i wykonanie: Hedea.pl