Kwalifikacyjny kurs zawodowy

Zawód: technik us硊g fryzjerskich

Symbol cyfrowy: 514105

K1-A.19.Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
K2-A.23.Projektowanie fryzur

Forma kszta砪enia-zaoczna
 
Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin

Kszta砪enie wspólne dla wszystkich zawodów
 
1. Bezpiecze駍two i higiena pracy 20
2. Podejmowanie i prowadzenie dzia砤lno禼i gospodarczej 20
3. J陑yk obcy zawodowy 30
4. Kompetencje personalne i spo砮czne 20
5. Organizacja pracy ma硑ch zespoów 20

Kszta砪enie wspólne dla zawodu

6. Podstawy fryzjerstwa 85

Kszta砪enie dla kwalifikacji (A.19.)

7. Wykonywanie zabiegów piel阦nacyjnych w硂sów 120
8. Strzy縠nie w硂sów, formowanie fryzur
i ondulowanie
310
9. Zmiana koloru w硂sów 90

Kszta砪enie dla kwalifikacji (A.23.)

10. Wykonywanie projektów fryzur 98
11. Stylizacja fryzur z wykorzystaniem technik wizualizacji 65
1cznie: 878
Praktyki zawodowe:
4 tyg.
(160 godz.)
 

Projekt i wykonanie: Hedea.pl