Kwalifikacyjny kurs zawodowy

Zawód: technik usug fryzjerskich

Symbol cyfrowy: 514105

K1-A.19.Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
K2-A.23.Projektowanie fryzur

Forma ksztacenia-zaoczna
 
Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin

Ksztacenie wspólne dla wszystkich zawodów
 
1. Bezpieczestwo i higiena pracy 20
2. Podejmowanie i prowadzenie dziaalnoci gospodarczej 20
3. Jzyk obcy zawodowy 30
4. Kompetencje personalne i spoeczne 20
5. Organizacja pracy maych zespoów 20

Ksztacenie wspólne dla zawodu

6. Podstawy fryzjerstwa 85

Ksztacenie dla kwalifikacji (A.19.)

7. Wykonywanie zabiegów pielgnacyjnych wosów 120
8. Strzyenie wosów, formowanie fryzur
i ondulowanie
310
9. Zmiana koloru wosów 90

Ksztacenie dla kwalifikacji (A.23.)

10. Wykonywanie projektów fryzur 98
11. Stylizacja fryzur z wykorzystaniem technik wizualizacji 65
cznie: 878
Praktyki zawodowe:
4 tyg.
(160 godz.)
 


Projekt i wykonanie: Hedea.pl