Kwalifikacyjny kurs zawodowy

Zawód: technik usug kosmetycznych

Symbol cyfrowy: 514207

K1-A.61.Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy
K2-A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciaa, doni i stóp

Forma ksztacenia-zaoczna

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin

Ksztacenie wspólne dla wszystkich zawodów
 
1. Bezpieczestwo i higiena pracy 20
2. Podejmowanie i prowadzenie dziaalnoci gospodarczej 20
3. Jzyk obcy zawodowy 30
4. Kompetencje personalne i spoeczne 20
5. Organizacja pracy maych zespoów 20

Ksztacenie wspólne dla zawodu
 
6. Podstawy kosmetyki 105

Ksztacenie dla kwalifikacji (A.61.)
 
7. Wykonywanie zabiegów pielgnacyjnych twarzy 200
8. Wykonywanie zabiegów upikszajcych twarzy 132

Ksztacenie dla kwalifikacji (A.62.)
 
9. Wykonywanie zabiegów pielgnacyjnych
i upikszajcych ciaa
200
10. Wykonywanie zabiegów pielgnacyjnych
i upikszajcych doni i stóp
132
cznie: 879
Praktyki zawodowe: 4 tyg.(160 godz.)
 


Projekt i wykonanie: Hedea.pl