Kwalifikacyjny kurs zawodowy

Zawód: technik us硊g kosmetycznych

Symbol cyfrowy: 514207

K1-A.61.Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy
K2-A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych cia砤, d硂ni i stóp

Forma kszta砪enia-zaoczna

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin

Kszta砪enie wspólne dla wszystkich zawodów
 
1. Bezpiecze駍two i higiena pracy 20
2. Podejmowanie i prowadzenie dzia砤lno禼i gospodarczej 20
3. J陑yk obcy zawodowy 30
4. Kompetencje personalne i spo砮czne 20
5. Organizacja pracy ma硑ch zespoów 20

Kszta砪enie wspólne dla zawodu
 
6. Podstawy kosmetyki 105

Kszta砪enie dla kwalifikacji (A.61.)
 
7. Wykonywanie zabiegów piel阦nacyjnych twarzy 200
8. Wykonywanie zabiegów upi阫szaj眂ych twarzy 132

Kszta砪enie dla kwalifikacji (A.62.)
 
9. Wykonywanie zabiegów piel阦nacyjnych
i upi阫szaj眂ych cia砤
200
10. Wykonywanie zabiegów piel阦nacyjnych
i upi阫szaj眂ych d硂ni i stóp
132
1cznie: 879
Praktyki zawodowe: 4 tyg.(160 godz.)
 

Projekt i wykonanie: Hedea.pl