Technik informatyk
Kwalifikacyjny kurs zawodowy

Zawód: technik informatyk

Symbol cyfrowy: 351203

K1-E.12. Monta i eksploatacja komputerów osobistych oraz urzdze peryferyjnych
K2-E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
K3-E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

Forma ksztacenia-zaoczna

 
Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin

Ksztacenie wspólne dla wszystkich zawodów

1. Bezpieczestwo i higiena pracy 20
2. Podejmowanie i prowadzenie dziaalnoci gospodarczej 20
3. Jzyk obcy zawodowy 30
4. Kompetencje personalne i spoeczne 20
5. Organizacja pracy maych zespoów 20
Ksztacenie wspólne dla zawodu
5. Podstawy informatyki 66
Ksztacenie dla kwalifikacji (E.12.)
6. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy 70
7. Uytkowanie urzdze peryferyjnych komputera osobistego 80
8. Naprawa komputera osobistego 84
Ksztacenie dla kwalifikacji (E.13.)
9. Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej 60
10. Konfigurowanie urzdze sieciowych 70
11. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi 65
Ksztacenie dla kwalifikacji (E.14.)
12. Tworzenie stron internetowych 100
13. Tworzenie baz danych i administrowanie bazami danych 87
14. Tworzenie aplikacji internetowych 86
cznie: 878
Praktyki zawodowe: 4 tyg.(160 godz.)
 


Projekt i wykonanie: Hedea.pl