Najbli縮zy termin:  pa糳ziernik 2016 r.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do egzaminu na uzyskanie 秝iadectwa kwalifikacyjnego w wybranym przez nich zakresie eksploatacji okre秎onych urz眃ze, instalacji lub sieci elektroenergetycznych o napi阠iu do 1 kV.

Program szkolenia obejmuje swoim zakresem budow okre秎onych przez uczestników rodzajów urz眃ze, instalacji lub sieci elektroenergetycznych o napi阠iu do 1 kV., ich monta oraz wskazany zakres prac eksploatacyjnych.
 
Egzamin na uzyskanie 秝iadectwa kwalifikacyjnego przeprowadza zespó egzaminacyjny komisji kwalifikacyjnej powo砤nej przez Prezesa Urz阣u Regulacji Energetyki.
 

Nr jednostki modu硂wej  
Nazwa jednostki modu硂wej
1.

Budowa urz眃ze, instalacji i sieci elektroenergetycznych

2.

Monta urz眃ze, instalacji i sieci elektroenergetycznych

3.
Eksploatacja urz眃ze, instalacji i sieci elektroenergetycznych
 
4.

Bezpiecze駍two

5.

Przepisy dodatkowe dla dozoru


 

 

Projekt i wykonanie: Hedea.pl